Witamy na stronie  projektu "Platforma wiedzy nt. starzejącego się społeczeństwa Europy Środkowej - równowaga praca życie"

ŚRODKOWOEUROPEJSKA STRATEGIA STARZENIA SIĘ

Zapraszamy do włączenia się w proces konsultacji.

Wejdź na stronę strategii

http://ageing-consultation.zsi.at 

 

Istotą projektu jest zbudowanie zrozumiałej bazy kompensującej wiedzę na temat starzenia się społeczeństw Europy Środkowej w postaci portalu internetowego. Portal będzie działać na serwerze Centre for Social Innovation Austria, i będzie utrzymywany i rozwijany przez National Agency for Vocational Training Włochy. Portal będzie informować o praktykach, efektach i szansach krajów/regionów w działaniach na rzecz poprawy sytuacji osób w wieku 50+ na rynku pracy Unii Europejskiej. Portal będzie przedstawiać przede wszystkim informacje o praktycznym wymiarze ich zastosowania.

0